תמלול וידאו לצורך הגשת מוצג וידאו כראיה בבית משפט

תוכן העיניינים

מערכת המשפט בישראל מאפשרת לכם לעשות שימוש באמצעים שונים להוכחת חפותכם או לחיזוק טענתכם, כאשר מחלוקת הנוגעת אליכם נדונה בבית המשפט. זה מתבטא בעדים, ראיות מצולמות, מוקלטות ובשנים האחרונות, גם מוסרטות בוידאו.

למרות שבשנים האחרונות משתנה מגמת בית המשפט באשר לדיני ראיות, ונקודת הכובד בראיות מצולמות ומוקלטות השתנתה מקבילותן של הראיות הללו למשקלן (כלומר, הראיות תתקבלנה, אבל לבית המשפט זכות ההכרעה בנוגע למשקל שלהן בעת ההחלטה), עדיין, על מוצגי וידאו המשמשים כראיה חלים הגבלות וחוקים מסוימים, אשר עמידה בהם הכרחית לצורך עמידה בסף דרישות קבלה כראיה.

מהי התייחסותו של החוק הישראלי אל מוצג וידאו כראיה?

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 קובעות בין היתר:

  • המבקש להציג לפני בית המשפט תמליל הקלטת וידאו בתור ראיה, עליו להודיע על כך לבית המשפט, וזאת לא מאוחר מ-3 ימי עסקים לפני המועד שנקבע לדיון.
  • תמלול מוצג וידאו יוגש בפורמט שיקבע בית המשפט בהליך המשפטי (כל מקרה לגופו).
  • המבקש להציג תמלול קלטת לא בפורמט שנקבע, רשאי להגישו בפורמט אחר, וזאת במידה ויוכל להציג אמצעי להצגת הווידאו בדיון בבית המשפט.
  • הנחיה דומה מפורסמת גם בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, סעיף 173 א.

אותם פורמטי וידאו מאושרים, עליהם מדברות התקנות בדין הפלילי ובדין האזרחי, הם MPEG2, DVD, MP3, TRACK.

מתי כדאי להעביר הקלטות וידאו לחברת תמלול מקצועית?

כל ראיה המצולמת בוידאו והיא מכילה אודיו וורבלי כלשהו, נזקקת לתמלול משפטי של חברת תמלול מקצועית, שכן על התמליל (הפרוטוקול) המצורף לראיה לעמוד בכל התנאים אותם מטיל החוק על ראיות אודיו מוקלטות. כלומר:

  • ההקלטה נעשתה על פי כל תכתיבי חוק האזנות הסתר תשל"ט-1979
  • התמלול נעשה באופן מקצועי, מדויק ומהימן ועל פי כל חוקי התמלול המשפטי.
  • התמליל כולל חוות דעת החתומה ע"י מומחה תמלול ומכילה את הצהרתו בנוגע לתאימות שבין התמליל למקור.

כך, שבמידה רבה, מבחינה זו, יחס בית המשפט אל מוצגי וידאו המוגשים כראיה, דומה ליחסה של מערכת המשפט בישראלית אל ראיות אודיו מתומללות.

איך מגישים תמלול וידאו?

השוני העיקרי בין ראיות מוקלטות לראיות בוידאו המכילות מלל בא לידי ביטוי בדרך הגשתן לבית המשפט. בעוד, הקלטות אודיו רק לעיתים רחוקות מושמעות בבית המשפט, ולרוב, יסתפקו השופטים בחומר הכתוב, מוצגי וידאו יוקרנו בבית המשפט, ולכן, נדרשת להם הערכות טכנית מקדימה (ציוד צפייה מתאים, יכולת ליצור את הסביבה המתאימה וכד'). אם נחזור לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974, סעיף 57א (א), כעת נבין את הדרישה המוצגת בו.

בשורה התחתונה:

אם יש לכם ראיה מצולמת לחפותכם (או ראיה מצולמת שיכולה לחזק טענה שלכם בבית משפט), אל תטעו ותכנסו לשאננות! היא, לכשעצמה, איננה שווה הרבה, כך שרק הגשתה בדרך הנכונה ובלוויית תמליל מקצועי ומהימן תהפוך אותה לנקודת זכות עבורכם.

המאמר אינו מהווה ייעוץ ו\או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לפעול בדרך זו או אחרת או להימנע ממנה.

אולי יעניין אתכם גם: תמלול משפטי של הקלטה בעלת משקל ראייתי

בדקו כמה עולה תמלול וידאו משפטי 050-9695276

תמלול וידאו

  • האמור אינו המלצה או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי

בין לקוחותינו

קבלו הצעת מחיר לפרויקט תמלול בכל מקום בארץ. נציגנו זמינים עבורכם >>>
Call Now Button