חודש: ינואר 2018

תמלול וידאו לצורך הגשת מוצג וידאו כראיה בבית משפט

תמלוו וידאו משפטי

מערכת המשפט בישראל מאפשרת לכם לעשות שימוש באמצעים שונים להוכחת חפותכם או לחיזוק טענתכם, כאשר מחלוקת הנוגעת אליכם נדונה בבית המשפט. זה מתבטא בעדים, ראיות מצולמות, מוקלטות ובשנים האחרונות, גם מוסרטות בוידאו. שלחו לי הצעת מחיר ! למרות שבשנים האחרונות

Call Now Button