חודש: יולי 2017

תמלול משפטי של הקלטה בעלת משקל ראייתי

תמלול משפטי של הקלטה

תמלול משפטי נוכח באינספור תיקים אשר דנים בהם בבתי המשפט בישראל, אם מצד ההגנה, אם מצד התביעה. כשנמצאים בהליך כה חשוב כמו איסוף ראיות משפטיות, לעבודת תמלול תפקיד מכריע שעשוי להטות את כף המאזניים ואף לעיתים לחרוץ את הדין. שירות

Call Now Button