חודש: אפריל 2015

5 צעדים לתמליל

תמליל

תמלול הקלטות הוא תחום ומקצוע לכל דבר. נכון שאפשר לנסות ולחסוך, ואף לעיתים אנו נמליץ זאת לעשות, כי לא חייבים תמיד להוציא כסף עבור תמלול, לדוגמא כאשר מדובר בתמלילים אישיים, כאלה שאין להם חשיבות של דיוק או שהם נשארים במסגרת

Call Now Button