חודש: אוגוסט 2013

תמלול הקלטות מחירים

תמלול הקלטות מחיר

הצורך בהקלטת שיחות והעברתן לחברת תמלול עולה אצל רבים מעת לעת. בדרך כלל תמלול שיחות מתבקש כאשר מעוניינים לתעד בכתב, את הנאמר מפי דוברים בהקלטה. עבודת תמלול למעשה היא פעולת תרגום של קובץ שמע לטקסט. המרת קובץ מוקלט לטקסט כתוב.

Call Now Button